Säkrare betalningssätt har förändrat auktioner på nätet!

Att online marknaden förändrat nätauktionerna är ett faktum. Idag är det väsentligt vanligare att man säljer design och konst på nätet, då det i Sverige är en stor växande marknad. För många auktionshus som arbetar i Sverige, har de senaste åren varit en framgångssaga. Framförallt för företag som Bukowskis, som idag expanderat sin handel med fysiska affärer i städer utanför Stockholms-området, såsom Göteborg och Malmö. Även i Finland, har man sett ett stort intresse för antikviteter och konst från Sverige. Vill man läsa om andra marknader finns det på UK auctions bra information om europeiska auktioner. Allt detta beror på att näthandeln har blivit mer tillgänglig och lättare att använda. Idag är de flesta auktionshus uppfinningsrika och har koll på trender på nätet, vilket även gör att de kan bemöta dessa nya kunder på ett helt nytt sätt. Dessutom är näthandeln tryggare än någonsin, då man kan använda sig av swish, bankkonto, paypal och bank-id på de allra flesta auktionshus – vilket gör att kunden kan lita på företaget. Tryggare betalningssätt har alltså gjort att människor känner sig säkrare att betala stora summor för konst och design.

Med en framgångsrik näthandel, har branschen brett ut sig och utvecklats till att bli mer personligt. Med digitala plattformar har man kunnat återskapa en bit av det fysiska, men för de kunder som vill se föremålen – är näthandeln också ett perfekt komplement. Genom att söka efter det man vill på nätet, kan man få en bättre bild av det som finns på de olika auktionshusen – vilket underlättar när man vill gå och titta på visningarna. Så kort sagt, är näthandeln inom svensk konst och design viktig just nu och den kommer fortsätta att öka. Istället för att motarbeta marknaden har man arbetat med tekniken och börjat göra framsteg i utvecklandet av handeln. Detta har betytt att många auktionshus säljer föremål för miljoner kronor per år, vilket gynnar den svenska ekonomin och värdet för de olika föremålen.