Senaste nytt

Internationell konstexport växer i Sverige

Den svenska konstmarknaden är en växande marknad som börjar få ett större intresse internationellt. Med stora försäljningar av modern konst som Josef Albers, Picasso och Braque – ser riktningen i den svenska konstmarknaden positiv ut. Från en exporthandel som tidigare legat på 17 % under decenniet, har handeln gått upp till 39 procent med en ökning under 2018. Dessutom har den svenska regeringen satsat mycket resurser på att göra den svenska konstmarknaden mer tillgänglig för den internationella handeln och de kreativa industrierna. Här är det även viktigt att experter tar till vara den svenska konsten och tillför konsten inte bara internationellt men även i den inhemska marknaden. Det kvarstår att se hur det går för den svenska konsthandeln inom landet i år, eftersom fler gallerior stänger ner sin handel. Fler initiativ är att göra konsten mer tillgänglig genom att delta i program som antiques roadshow från Storbritannien, där man årligen satsar stora resurser för att människor där ska få mer information om antikviteter och konst. På ett mer enkelt sätt som får alltfler personer att bli intresserade av konsthandeln.

Koncentration av företag

Alltfler företag börjar att sälja till utlandet men i Sverige krävs fortfarande många resurser och initiativ för en mer blomstrande konstmarknad. Framförallt när konstgallerierna blir färre och det blir mer koncentrerat i storstäderna som Stockholm och Malmö. Här behövs studier och information om landets konsthandlare och konstnärer. Desto viktigare blir det att näthandeln som bärare för konsthandeln, tar upp dessa frågor och fortsätter konversationen. Här är det också viktigt att man fokuserar på svensk konst, design och antikviteter för att skapa intresse menar många inom branschen. I framtiden kan det bli så att svenska banker satsar pengar i den svenska konsthandeln som man gjort inom andra industrier såsom banken Nordea gjort de senaste åren med sina innovativa tjänster.